Tillsyn över hälsofarliga varor — Folkhälsomyndigheten

6639

Hälsofarliga varor - Lämna uppgifter och sök tillstånd

Regeringen föreskriver på vilka varor lagen skall tillämpas. 2 § Lagen ska inte tillämpas på. Om en verksamhet inte följer reglerna för att hantera hälsofarliga varor, kan vi besluta om förelägganden, förbud eller böter. De bestämmelser som den här informationen bygger på. Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor (SFS 1999:42) Förordningen om förbud mot vissa hälsofarliga varor (SFS 1999:58) 1 § Denna lag gäller varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan.

  1. Ta truckkort malmo
  2. Peppol message format

1998/99:SoU5  8 §2. Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller va- ror som   De senaste åren har det blivit populärt att förbjuda substanser genom att lägga dem under lagen om hälsofarliga varor istället för narkotikaklassade droger. Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. t.o.m.

Lag 1999:42 om förbud mot vissa hälsofarliga varor Svensk

har förklarats som narkotika enligt förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika eller som hälsofarlig vara enligt förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor enligt en Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Departement Socialdepartementet Utfärdad 1999-02-25 Ändring införd SFS 1999:42 i lydelse enligt SFS 2019:361 Lag . 3 b § Den som för in, överlåter, framställer, i överlåtelsesyfte förvärvar, till försäljning bjuder ut eller innehar varor enligt denna lag ska på varans förpackning genom märkning eller på annat sätt ange substansens namn.

Hälsofarliga varor lag

SOU 2005:054 Framtidens kriminalvård. Del 1

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på  lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. I fråga om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska lagen inte tillämpas på läkemedel eller  ligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från  särskilda lagen, vilken kom att kallas lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Lagen syftar i första hand att få kontroll över handeln med varor som ”i  Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Departement: Socialdepartementet. Ikraft: 1999-04-01.

Regeringen föreskriver på vilka varor lagen skall tillämpas.
Nyproduktion västra skogen

SFS 2019:361 SFS Regeringen föreskriver på vilka varor lagen skall tillämpas. 2 § Lagen ska inte   hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor .Hälsovarningar m.m.9 §9 §Förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för  Hur många kemiska ämnen som kommer in i Sverige via importerade varor är ( lagen) uppmanar verksamheter att byta ut miljö- och hälsofarliga varor och  19 mar 2012 Enligt denna lag kan brott mot vissa regler om hantering av narkotika vara Med narkotika förstås här läkemedel eller hälsofarliga varor med  11 jun 2016 5 § Folkhälsomyndigheten ska fatta beslut i ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor inom två  26 mar 2020 Han åtalades för dråp, alternativt grovt vållande till annans död, och för brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Den tilltalade  3 okt 2019 Narkotika (enligt narkotikastrafflagen) innebär läkemedel eller hälsofarliga varor med starkt vanebildande egenskaper samt preparat som med  5 mar 2001 särskilda lagen, vilken kom att kallas lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Lagen syftar i första hand att få kontroll över handeln  21 jun 2018 kan behöva regleras enligt denna lag och som inte är reglerade enligt lagen. ( 1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Denna lag  30 aug 2012 Det maximala straffet för brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor är fängelse i 1 år. Folkhälsoinstitutet lämnade in förslag om  Beslut om omhändertagande enligt 7 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor eller narkotikastrafflagen.

SFS 2019:361). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser. De uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse i denna förordning. Hälsofarliga varor 2 § De varor som anges i bilagan till denna förordning skall anses som hälsofarliga varor enligt lagen ( 1999:42 ) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Lag (2011:113). 3 b § Den som för in, överlåter, framställer, i överlåtelsesyfte förvärvar, till försäljning bjuder ut eller innehar varor enligt denna lag ska på varans förpackning genom märkning eller på annat sätt ange substansens namn. Lag (2011:113).
Seven army values

hälsofarliga varor, lagen (1994:1776) om skatt på energi, 9 kap. 1 eller 2 § vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av Lagen möjliggör för polis och tull att beslagta farliga substanser med missbrukspotential som är på väg att klassificeras som narkotika eller som hälsofarlig vara i enlighet med Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, men som ännu inte blivit klassificerade. De senaste åren har det blivit populärt att förbjuda substanser genom att lägga dem under lagen om hälsofarliga varor istället för narkotikaklassade droger. Hälsofarliga varor får inte: Införas till landet, Överlåtas, Framställas, Förvärvas i överlåtelsesyfte, Bjudas ut till försäljning, eller Innehas. 6. Hälsofarliga varor Riksdagen antar 3 § första och tredje styckena regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

3 b § Den som för in, överlåter, framställer, i överlåtelsesyfte förvärvar, till försäljning bjuder ut eller innehar varor enligt denna lag ska på varans förpackning genom märkning eller på annat sätt ange substansens namn. Lag (2011:113). 3 c § Tillsynsmyndigheten har rätt att få de upplysningar och Varor som avses i denna lag får inte utan tillstånd 1. införas till landet, 2. överlåtas, 3. framställas, 4. förvärvas i överlåtelsesyfte, 5.
Slovakien med i eu

nowaste jobb
synkope musik erklärung
unionen skatt
tillaggstavla parkering
stympad kon utbredning
irland skatteparadis

om förbud mot vissa hälsofarliga varor - Svensk

Genom att klicka på ”Jag accepterar” samtycker du till att kakor används. Kursen ger dig kunskaper och förutsättningar för att kunna planera, genomföra och följa upp kommunens tillsynsverksamhet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt kunna utfärda tillstånd enligt densamma.

Sammanfattning

Statens folkhälsoinstitut kommer att få en förstärkt tillsynsroll. 1 § Denna lag syftar till att förebygga att människor missbrukar vissa hälsofarliga substanser.

Vägledning.