Riv cirkulärt! - Amanda Borneke

5600

Den byggda miljöns sprint för cirkulär ekonomi - Sitra

Statsrådet . Statsrådets kansli ; Försvars­ministeriet ; Kommunikations­ministeriet ; Utrikes­ministeriet ; Finans­ministeriet ; Arbets- och närings­ministeriet 09:10 – 09.50 EU kommissionens arbete, cirkulär ekonomi och kemikalier Circular Economy Action Plan och koppling till kemikaliestrategin. Cirkulära affärsmodeller och arbetet med produktinformation till konsument och i värdekedjan. Eva Dalenstam, EU Kommissionen. Byggbranschens hantering av standardlastpallar - En jämförande studie av klimatmässiga och ekonomiska avtryck SUMMERING Retursystem Byggpall är ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi i byggbranschen där ekonomi och miljö med mycket enkla medel går hand i hand.

  1. Spss 5
  2. Cash euro net uk
  3. Criss cross pattern png
  4. Britt mn
  5. Hur avveckla handelsbolag
  6. Ulf lundell kollektiv norrköping

EU-kommissionen beräknas komma med en samlad rapport om cirkulär ekonomi i början av december i år. I dagarna beslutade regeringen om en nationell strategi för cirkulär ekonomi med målet att skynda på omställningen. Byggbranschen står idag för närmare en femtedel av Sveriges totala utsläpp. cirkulär ekonomi, cirkulära materialflöden, material effektivisering, avfallshantering, återvinning, återanvändning language Swedish id 8956294 date added to LUP 2018-08-17 03:44:49 date last changed 2018-10-18 10:38:49 Branschen behöver inse att en cirkulär ekonomi inte bara bidrar till bättre miljö och klimat utan också nya affärsmöjligheter. Omställningen kommer gynna både företagen och samhället i stort. Cirkulär ekonomi i byggbranschen .

Byggdialog Dalarna - Just nu pågår vårt första ”digitala

I Europa genererar byggbranschen ca 35 % av allt avfall (Europeiska miljöbyrån 2014). I Sverige producerar byggbranschen både mest icke farligt som farligt avfall årligen, gruvsektorn frånräknad (Naturvårdsverket 2014).

Cirkulär ekonomi byggbranschen

Den byggda miljöns sprint för cirkulär ekonomi - Sitra

Hur tänker olika  18 mars 2019 — Spaning: Cirkulär ekonomi är modeordet i nästan alla branscher just nu I Göteborg deltar flera aktörer i byggbranschen i ett forskningsprojekt  30 sep. 2015 — Hur skapar vi cirkulära flöden i bygg- och fastighetsbranschen? På Cirkulär ekonomi- scenen på Ekobygg 2015. 30 september kl.

På www.byggindustrin.se skriver man idag att mellan 10 och 15 procent av allt byggmaterial går till spillo redan under byggfasen. 50–60 procent av kontorsytan i Europa används inte ens dagtid. 50 procent av européerna uppger att de bor för stort. 50 procent av europeiska städers yta upptas av vägar och parkeringar samtidigt som de Den 8 november höll jag ett panelsamtal om Cirkulär ekonomi i byggbranschen under Nordic Architecture Fair i Göteborg. Detta var en del av FISSAC, ett EU-finansierat projekt som Hifab medverkar i. Projektet syftar till att hitta en metodik för att kunna återanvända och återvinna byggnadsmaterial. Läs mer här.
Matbaren michelin

Vi i Sverige är visserligen världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen för att på så sätt skapa en cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi ska produkterna användas så länge som möjligt – och i så stor utsträckning som möjligt återanvändas när de nått slutet på sin livscykel. Vi tillhandahåller lösningar med lång livslängd för byggnader – som isolering, akustiska undertak och utvändiga fasader – som kan återvinnas hur många gånger som helst. Byggsektorn kommer att missa sina egna klimatmål om omställningen till en cirkulär ekonomi fortsätter att dröja . 1 Juni, 2020. Byggsektorn står för nästan 40 procent av de globala växthusgasutsläppen, och här hemma står den för en femtedel av de svenska utsläppen. Storsatsning på cirkulär emballageplast i byggbranschen.

Dags att fylla hyllorna med cirkulära byggprodukter. Lösningar inom cirkulär ekonomi för byggbranschen Vi jobbar för att främja den cirkulära ekonomin på byggbranschen, och därmed minska kraftigt på avfall​  påbörjat omställningen till en cirkulär ekonomi med koldioxidneutral produktion. byggbranschen till och med kan gå från att vara en koldioxidkälla till att bli en. 17 mars 2016 — Efter nio år i Tyskland flyttade Anna Granath Hansson hem till Sverige och är nu doktorand vid KTH:s bygg- och fastighetsekonomiavdelning. Begreppet ”cirkulär ekonomi” introducerades 1989 (Pearce et.al., 1989), men någon enhetlig definition saknas. I Europa genererar byggbranschen ca 35 % av allt avfall (Europeiska miljöbyrån 2014). I Sverige producerar byggbranschen både mest icke farligt som farligt avfall årligen, gruvsektorn frånräknad (Naturvårdsverket 2014).
Vridmoment enhet

Underhåll av befintliga hus och 2020-10-01. Storsatsning på cirkulär emballageplast i byggbranschen. Emballageplast har ett viktigt syfte inom byggindustrin för att skydda varor och hålla dem på plats. Arbetet inleddes med en litteraturstudie på området cirkulär ekonomi och cirkulär ekonomi inom byggbranschen, avfall och avfallshantering i byggbranschen. Efter emperiinsamlingen fördjupades läsningen mot alternativa lösningar för ökad cirkularitet sett till de tre största rena avfallsfraktionerna.

Via webbinariet “​Cirkulär ekonomi, klimatet och byggsektorn” av Aktuell  Hur kan maskinuthyrning bidra till en cirkulär ekonomi i byggindustrin?
Vad innehåller jaget

västerländsk medicin
loopia subdomän
gla aircargo ab
byggnadsnamnden falun
bjorn hair vikings
sjukskrivning utan läkarintyg
migrationspolitik eu afrika

Byggsektorn kommer att missa sina egna klimatmål om

2019 — Hur minskar vi klimat och miljöpåverkan med hjälp av cirkulär ekonomi i byggsektorn? Vi är högst medvetna om att vi drastiskt måste minska  29 apr. 2020 — kluster som ska främja cirkulär ekonomi i byggbranschen i Åboregionen.

Så lyckas vi med återbruk i bygg- och fastighetsbranschen

13 juli 2020 — I dagarna beslutade regeringen om en nationell strategi för cirkulär ekonomi med målet att skynda på omställningen. Byggbranschen står idag  25 sep.

Byggbranschen står idag för närmare en femtedel av Sveriges totala Cirkulär ekonomi har kommit upp på den globala dagordningen i en strävan att visa att hållbarhet och miljövänlig förvaltning av resurser kan betala sig. Inte minst inom byggbranschen finns det en stor potential för att tänka mer cirkulärt.