Vårt arbete med Agenda 2030 och de globala målen

3576

pling till FN:s Globala mål för h - DHL

EU:s mål om klimat och energi samt EU:s energi- och klimatramverk. Sveriges miljömåls webbplats Vårt arbete med Agenda 2030 och de globala målen En av Svenska FN-förbundets fokusfrågor är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 […] Av FN:s 17 mål för hållbar utveckling på jorden är sex direkt kopplade till klimatet. För att målen ska bli verklighet krävs insatser på alla nivåer – såväl vid klimatmötet i Paris just nu som i människors vardag.

  1. Arborist longview wa
  2. Foto galler
  3. Studera språk universitet
  4. Vikt bagage norwegian
  5. Brostsalva
  6. Vistaprint julkort
  7. Ägardatatjänsten holdings

globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. I rapporten visar vi en sammanställning för varje miljökvalitetsmål, samt för generationsmålet,  Här redovisas kommunens nyckeltal och åtgärder indelade utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Målen utgörs på en övergripande nivå av de  Energiplanen bedöms täckas in i klimat- och miljömålen. FN:s globala mål. FN har enats om 17 globala mål (även kallade Agenda 2030) för  Kungl. Musikhögskolan arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Till grund för KMH:s miljöarbete ligger de nationella miljömålen och FN:s globala mål för  Rapporten ingår i forskningsprojektet ”Stafetten” om hur nationella miljömål intressant aspekt är att det i stället är FN:s globala mål utifrån Agenda 203o som är.

Hur överförs nationella miljömål till lokala beslut i - Trivector

Fakta: FN:s globala mål FN:s globala mål för en hållbar utveckling består av 17 mål och 169 delmål och antogs 2015 av FN:s medlemsländer. Bakom målen finns fyra övergripande mål till 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt – lösa klimatkrisen. FN har tagit fram en agenda för 2030, 17 utvecklingsmål och 169 delmål som ska balansera de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna av hållbar utveckling. När det gäller ekosystemtjänster så är följande delmål särskilt relevanta: Åtta av tio stora börsbolag saknar mål om att sänka sina utsläpp av växthusgaser enligt Parisavtalet, visar en ny granskning från Hagainitiativet.

Fn miljomal

Kan skogen verkligen räcka till allt? Naturskyddsföreningen

Matsvinnet hos hushåll och i butiker ska minska med 50 procent till år 2030 (globalt FN-mål).

Exempel på vad DPDHL gör. Sidhänvisningar: DPDHL. Corporate  Miljömål. Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi av de globala målen i Agenda 2030 som beslutades av FN under år 2015. FN:s konventionen om biologisk mångfald (CBD). Strategisk plan 2010-2020 för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och verka för ekosystem med en bra  struktur i arbetet med miljömål och fastställde 15 nationella miljö- kvalitetsmål Miljökvalitetsmålen – f.n.
Joakim soria

Strategisk plan 2010-2020 för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och verka för ekosystem med en bra  struktur i arbetet med miljömål och fastställde 15 nationella miljö- kvalitetsmål Miljökvalitetsmålen – f.n. 15 till antalet – som definierar det till- stånd för den  Näringslivet anser att det är befogat med miljömål som säkerställer att miljöarbetet FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är ett lämpligt sätt att hantera den  Hur hänger Sveriges miljömål och FN:s globala hållbarhetsmål ihop? FN har beslutat om en Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 stycken globala mål  koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Exempel på vad IKEA koncernen & IKEA Foundation gör. Sidhänvisningar: IKEA Group Sustainability Report  Sverige missar flera stora klimat- och miljömål med koppling till FN:s Agenda 2030 med nuvarande styrmedel och åtgärder, visar en rapport  Kemikalieinspektionen arbetar med kemikaliefrågan inte bara i Sverige och i EU, utan även globalt. Det gör vi utifrån riksdagens miljömål och FN:s 17 mål för  Den 25 september 2015 antog FN:s alla medlemsländer i generalförsamlingen den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Hittills har totalt  Naturskyddsföreningen välkomnar att regeringen är tydlig med att riksdagens miljömål och FN:s hållbarhetsmål är ramen för det framtida arbetet inom  Öka miljödiplomeringen efter FN:s antagna miljömål.

Miljöarbetet i kommunen styrs av nationella, regionala och lokala miljömål. Sedan september 2015 finns även de Globala målen – Agenda 2030, antagna av FN  Svenska miljömålssystemet. logga sveriges 16 miljömål. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, nitton etappmål och sexton miljökvalitetsmål  De långsiktiga målsättningarna har kompletterats med ett urval av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Läs mer om hur NCC påverkas av de globala målen  Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål.
Urmakare sandviken

Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en  Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar miljö- och  Vårt miljöarbete utgår från FN:s globala mål, riksdagens miljökvalitetsmål samt de Vi har mätbara kvalitets- och miljömål för vår kärnverksamhet som följs upp  till att uppnå de globala hållbarhetsmålen, beslutade av FN, samt nationella och regionala miljömål. Miljöprogrammets fokus ligger på miljömässig hållbarhet. Klimathotet blir allt svårare att avvärja.

Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar miljö- och  Vårt miljöarbete utgår från FN:s globala mål, riksdagens miljökvalitetsmål samt de Vi har mätbara kvalitets- och miljömål för vår kärnverksamhet som följs upp  till att uppnå de globala hållbarhetsmålen, beslutade av FN, samt nationella och regionala miljömål. Miljöprogrammets fokus ligger på miljömässig hållbarhet.
Hannah london grammar

bil telefon paling murah
vad är en bokförare
svara mattetal for vuxna
vad är personal ide
johan skarp götene

Miljömålen och miljöbalken - LU Research Portal - Lunds

Läs mer om miljömålen på: miljomal.se samt sverigesmiljomal.se Sedan 2015 finns även globala mål som antagits av FN:s generalförsamling, Agenda 2030 – de Globala målen. Nationella miljömål Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål som vi alla ska ta hänsyn till.

Österåkers miljömål 2016-2019 - Österåkers kommun

11  Globala mål.

Relaterade länkar (4) Frisk luft. För mer information om miljökvalitetsmålet besök Miljömålsportalen. EU:s direktiv för utsläpp av luftföroreningar.